صنایع نفت وگاز، پتروشیمی

امروزه نفت خام یا پترولیوم (Petroleum)، در میدان‌های نفتی بزرگی پیدا می‌شود که این میادین در میلیون‌ها سال پیش،‌ اقیانوس‌های بزرگی بوده‌اند. استخراج نفت خام از خشکی یا زیر دریا با استفاده از تکنولوژی‌های جدید روز به روز در حال پیشرفت است.سکوهای نفتی استخراج به دو دسته سکوهای خشکی و دریایی تقسیم می‌شوند. سکوهای خشکی به Drilling Rig و سکوهای دریایی به Platform موسوم‌اند.

روغن صنعت دامون تامین کننده روانکارهای عمومی  و صنعتی خاص این صنایع مهم که جزو صنایع مادر میباشند است که مهمترین آنها شامل بخش‌های اکتشاف و استخراج با دکل های خشکی و دکل های دریای و عملیات انتقال که اغلب توسط تانکرهای نفت و خطوط لوله انجام می‌شود میتوان نام برد.

برندهای معتبر تولید کننده این روانکارها عبارتست از توتال، شل، بهران، مولیکوت، و…