صنایع خودروسازی

صنعت خودروسازی در ایران یکی از مهمترین صنابع تولیدی محسوب میشود. این صنعت به دلیل تولید اشتغال، نوآوری درتولید و فناوری و شرکتهای دانش بنیان و همچنین شرکتهای زیر مجموعه فراوان همیشه مورد توجه بوده است که شامل همه بخش‌های طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری است.

مجموعه شرکت‌ها و کارخانجاتی که در طراحی، ساخت، بازاریابی و فروش وسایل نقلیه موتوری دخیل هستند، بخش بزرگی از این صنعت هستند.

روغن صنعت دامون تامین کننده انواع روغن و روانکارهای صنعتی از جمله روغنهای دستگاهای دوخت، کمپرسورهای حجیم صنعتی، واسکازین های صنعتی، انواع هیدرولیک جات و گریس… برای شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور میباشد.